Music > Genre > Japanese > Gagaku (雅楽) > Hàn Yuándì (漢元帝) [75 a.C.n.-33 a.C.n.]


 
 
Hàn Yuándì (漢元帝)
Alias:
Genre: Music
Region: Japanese
Division: Gagaku (雅楽)
Date of birth: -75
Place of birth:
Date of death: -33
Place of death:
Mentor:
Pupil:


Works
Order Class Work Modo-tonality
Date
       
Tōgaku (唐樂) Ichikotsuchō (壹越調) Rikishi (力士)
Tōgaku (唐樂) Seichō (性調) Ōshōkun (王昭君)

Return to the top